Politika zasebnosti

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI KREDITIRANJA IN DRUGIH OBLIK FINANCIRANJA, KI JIH ZAGOTAVLJA DRUŽBA ASP D.O.O.

 

V podjetju ASP d.o.o. stremimo k zadovoljstvu naših strank, pri čemer je zelo pomembna vaša zasebnost. Da bi vaše podatke najbolje zaščitili in jih varno obdelovali ter vam omogočili uveljavljanje pravic po neposredno veljavni Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, veljavnem Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Zakonu o potrošniških kreditih ter Zakonu o bančništvu, upoštevamo vse potrebne ukrepe, določene s temi predpisi.

S tem dokumentom vas želimo seznaniti s tem, katere osebne podatke zbiramo, kako jih obdelamo in kakšne so vaše pravice, določene v zakonodaji, in jih ASP zagotavlja v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete za potrebe sklepanja kreditnih pogodb.

 

-         UPRAVLJANJE PODATKOV

Vaše osebne podatke upravljamo na sedežu podjetja ASP, Cesta Janeza Finžgarja 2a, 4270 Jesenice in podružnici podjetja na naslovu Hraška cesta 25, Lesce.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na nas preko elektronskega naslova: info@asp.si.

 

-         UPORABA PODATKOV

Vaše osebne podatke uporabljamo za ugotavljanje možnosti kreditiranja ali druge oblike financiranja (v nadaljevanju vse navedeno z enotnim poimenovanjem kot kreditiranje), ki ga zagotavlja družba ASP d.o.o. in če je vaši prošnji ugodeno, za sklenitev pogodbe o kreditiranju ter v času odplačevanja za opravljanje s tem povezanih poslov. Podatke nam sporočate preko pisne (preko elektronske pošte, faksa ali fizično v papirni obliki) komunikacije.

Nekatere podatke pridobimo posredno preko bančnih storitev. Določeni podatki pa so ustvarjeni pri nas za namene poročanja, analiz in podobno.

Podatke, ki jih pridobimo iz javnih virov (registri, baze podatkov, spletnih aplikacij itd.), smo vam na vašo zahtevo dolžni razkriti.

V primeru financiranja preko ASP vaše podatke uporabimo za pregled vaše bonitete s pomočjo aplikacije SISBON, ki jo zagotavlja Banka Slovenije in jo uporabljajo naši zaposleni zgolj za namen opravljanja svojega dela.

Na vlogah, ki nam jih posredujete, so podatki obvezni. Potrebujemo jih za sklenitev pogodb oziroma drugačno izpolnjevanje vaših zahtev, naših zakonskih obveznosti ali pogodbenih obveznosti. Zahtevanih podatkov lahko ne podate, kar pa lahko vpliva na možnost zagotovitve kreditiranja. Vaša pravica je tudi, da se vaši podatki kadarkoli izbrišejo iz naše baze podatkov, izbrisa podatkov, ki so predmet pogodbe, pa se v času trajanja pogodbenega razmerja, pa ne morete zahtevati.

 

-         VRSTE PODATKOV

OSEBNI PODATKI: ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, državljanstvo, podatki za dokazilo o identiteti (vrsta dokumenta, tip dokumenta, številka dokumenta in izdajatelj dokumenta);

FINANČNI PODATKI: podatki o zaposlitvi, številka osebnega računa, podatki o premoženjskem stanju

UPORABA NAŠIH PRODUKTOV IN STORITEV: datum in vrsta zahteve, sklenjene pogodbe, pogoji, način plačila, izplačila, poravnava, datumi plačil, datum poteka ali odloga, prekinitev pogodbe, podatki o pogodbenih partnerjih

PODATKI O VOZILU V VAŠI LASTI: znamka in model, datum prve registracije, datum nakupa, številka šasije

DRUGO: podatki o kreditni sposobnosti posameznika, podatki o izterjavah

 

-         RAZPOLOŽLJIVOST PODATKOV

Pridobljene podatke upravljamo in obdelujemo znotraj podjetja ASP, na sedežu in v poslovni enoti. Ti podatki so pridobljeni za namen priprave ponudbe in nadalje tudi pogodbe in za izvajanje pogodbe. Podatke obdelujejo jih naši zaposleni, ki so pogodbeno obvezani k varovanju podatkov in bančni tajnosti.

Podatke, ki se hranijo v naši bazi in arhivu, smo ob pozivu in na podlagi zakonske podlage dolžni posredovati pristojnim državnim organom za finančni, davčni ali bančni nadzor. Posredovati jih moramo tudi tretjim osebam, če tako nalaga zakon.

Do vaših podatkov imajo dovoljen dostop revizorji in regulatorji ov izpolnjevanju njihovih obveznih revizijskih nalog in pooblastil. Takšne osebe so pravno zavezane k tajnosti.

Vaših osebnih podatkov iz naše baze in arhiva ne bomo prodajali ali z njimi trgovali. Razpoložljive so zgolj tistim osebam, ki doložene v tej Politiki zasebnosti. Posredovani podatki v naši hrambi so varni.

-         HRANJENJE PODATKOV

Vse osebne podatke, ki jih pridobimo od posameznikov za namen izpolnjevanja zahtev v okviru ponujanja produktov in storitev podjetja ASP, hranimo v arhivu na sedežu podjetja oz. poslovne enote, ter v namenskih bazah podatkov, ki jih vodijo naši zaposleni, ki so pogodbeno zavezani k varovanju podatkov in bančne tajnosti.

Časovni okvir hranjenja osebnih podatkov je odvisen od pravne podlage in namena obdelave glede na vrsto osebnih podatkov.

Podatke hranimo:

-         za računovodske in davčne zahteve do 10 let od leta poteka pogodbe – podatki o pogodbi

-         za potrebe iz naslova financiranja in zavarovanja 5 let od poplačila obveznosti – osebni podatki

-         skladno z določbami zakona o preprečevanju pranja denarja, zakona o osebni izkaznici in zakona o potnih listinah 5 let po preteku veljavnosti pogodbe – kopija osebnega dokumenta

Za podatke, pri katerih ni zakonsko določenega obdobja hrambe, zagotavljamo, da jih bomo hranili zgolj do izpolnitve določenega namena obdelave.

-         VAŠE PRAVICE

DOSTOP DO PODATKOV: Pravico imate kadar koli zahtevati informacije o vrsti, viru podatkov, ki jih zbiramo in namenu zbiranja.

POPRAVLJANJE PODATKOV: Kot upravljalec vaših osebnih podatkov stremimo k točnosti le teh. Zato je vaša pravica zahtevati, da odpravimo nastale napake. Kljub naši ažurnosti dopuščamo možnost, da so nekateri podatki netočni. V takšnem primeru bomo na vašo zahtevo napake nemudoma odpravili.

IZBRIS PODATKOV: Zavezujemo se, da bomo vašo pravico do izbrisa podatkov na vašo zahtevo izpolnili in izbrisali določene podatke. Še naprej bomo hranili podatke, za katere tako narekuje zakonodaja in vas bomo v primeru podaje zahteve za izbris o tem tudi obvestili.

OMEJITEV OBDELAVE: Ob zahtevi o omejitvi obdelave vaših podatkov bomo postopali tako, da bomo podatke obravnavali kot umik privolitve in vam ne bomo več pošiljali nikakršnih informacij, razen nujnih.

UGOVOR: Ob ugovoru o obdelavi vaših podatkov bomo postopali tako, da bomo podatke obravnavali kot umik privolitve in vam ne bomo več pošiljali nikakršnih informacij, razen nujnih.

UMIK PRIVOLITVE: Vašo privolitev lahko kadarkoli umaknete.

V kolikor želite dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov in pravic ali v primeru zlorabe vaših podatkov vas prosimo, da se najprej obrnite na nas preko elektronske pošte info@asp.si. Na tak način bomo poizkusili skupaj rešiti kakršno koli težavo.

Čeprav je v našem interesu reševati zaplet neposredno, imate za težave v zvezi s pritožbami glede obdelave osebnih podatkov pravico do pravnega varstva.

ASP d.o.o. ©1935-2021
121094
Na spletnih straneh ASP.si uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Več o...